Gelder Dermout (1963) studeerde Geschiedenis en Theaterwetenschappen in Leiden en Amsterdam. Vanaf 1986 ging hij aan de slag als zelfstandig producer en regisseur in de audiovisuele branche.


In 2004 werd een pad naar verdieping ingeslagen; de NLP Master en een aansluitende 2 jarige Coach / Counseling-opleiding aan de Nederlandse Academie voor Psycho-therapie werden in 2009 afgerond. NLP technieken en een bekrachtigende humanistische kijk op menselijk potentieel werden in deze opleiding verenigd.


Gelder woont met zijn vrouw en twee tieners in Amsterdam waar hij, naast één op één coach/counseling trajecten, zich heeft toegelegd op het helpen ontwikkelen van intrinsieke leiderschap-skills voor sporters en leidinggevenden.

In het coachen van jongeren op een middelbare school kwam de passie naar boven om iets te kunnen betekenen in het onderwijs. In 2010 werd iCU-works opgericht om deze werkterreinen onder één noemer te bundelen.

Connected - Collected

Gelder Jan Dermout