‘Sundayschool’ is een metafoor die staat voor een levenswijze:

Een evenwicht tussen gevoel, lichaam en verstand. Tussen voelen, denken en doen.

Open, nieuwsgierig èn concreet. Het leven als werkplaats van mogelijkheden.


Sundayschool is een coach/counseling omgeving waar problemen worden aanpakt vanuit een ander perspectief: door je eigen successen beter te leren begrijpen, door in de kiem al aanwezige innerlijke mogelijkheden te ontwikkelen en toepasbaar te maken in probleemsituaties.

Hoe gaat dat in zijn werk? Heel eenvoudig; Heb je ooit in je leven iets zó effectief en elegant tegelijk aangepakt dat je er zelf van stond te kijken? Zijn er periodes geweest dat je heel lekker in je vel zat? Als je een moment neemt, en even stil staat bij hoe dat ook alweer was, kan je merken hoe het bij-behorende gevoel weer naar boven komt.


Het doel is dus vindingrijker te worden, ook in een probleem-omgeving, en meer van die bijzondere momenten en periodes beleven. Met wat creativiteit, lef, een beetje hulp en toewijding kan je meer en meer van je  ‘eigen-wijsheid’ bevrijden en tot bloei laten komen.


Counseling hier is zowat het tegenovergestelde van ingewikkeld of moeilijk. En daarmee bedoel ik niet 'licht en luchtig' maar eerder non-analytisch. We werken vooral ervaringsgericht waarbij je direct zèlf kan aanvoelen wat voor jou de juiste weg is. En je hoeft niet lang rond te hangen bij oude pijnplekken, maar waar nodig kunnen wonden uit het verleden helen. Om eindelijk tot rust te komen.


Counseling werkt:

  1. bij problemen met een psychosociale achtergrond. Bijvoorbeeld aanhoudende stress, burn-out, depressie, onverwerkte trauma's, faalangst, stervensbegeleiding, destructieve emoties, werken aan eigenwaarde, zelfvertrouwen of relatieproblemen.

  2. bij fobieën of psychosomatische klachten.

  3. om antwoord te vinden op (levens)vragen: zingeving, loopbaanoriëntatie, onzekerheid of je nog 'goed bezig’ bent, een gevoel van niet gelukkig zijn of niet optimaal kunnen functioneren.


Een ontmoeting bestaat dus uit meer dan praten alleen. Het kan voorkomen dat we, in overleg uiteraard, een ‘interventie’ doen. Bijvoorbeeld om een bepaald patroon dat je vast zet, te helpen bewust- en losser te maken. Zodat je weer in beweging komt. Deze interventies vinden veelal hun oorsprong in NLP. Het bevat de meest elegante, ervaringsgerichte en impactvolle verzameling interventies voor persoonlijke ontwikkeling die ik ken.

In Nederland bestaan rond wat NLP inhoud de nodige misverstanden. Dat komt misschien omdat het op zich geen therapie is, of een leer, of een methode. Er zijn er heel wat manieren waarop je het zou kunnen definiëren - hoe zou je een gereedschapskist definiëren? De betekenis van NLP ontstaat in de context waarin het ingezet wordt.

Bij Sundayschool is dat: het ondersteunen van mensen om keuze-vrijheid en response-ability in het leven te vergroten.


NLP

NLP is voortdurend in ontwikkeling. Het begon in de jaren zeventig met een onderzoek van Richard Bandler en John Grinder naar een aantal buitengewoon succesvolle therapeuten. Bandler en Grinder vroegen zich wat er voor nodig zou zijn om mensen te leren vergelijkbare  resultaten te bereiken. Na een minutieus onderzoek naar gedrag, taalgebruik en cognitieve prosessen van deze therapeuten werden de resultaten gepubliceerd in hun eerste boek: ‘The Structure of Magic’.

Neuro Linguïstisch Programmeren is sindsdien uitgegroeid tot een veelomvattend vakgebied, vol technieken, inzichten en kennis over communicatie, verandering en ontwikkeling. De naam omvat de drie delen waar ons menselijk functioneren uit is opgebouwd. ‘Neuro’ verwijst naar het neurologisch proces van waarneming door de zintuigen, interpretatie in het brein en daaruit voortvloeiend gedrag. ‘Linguïstisch’ verwijst naar de ordening van onze gedachten via taal, en de communicatie met anderen. ‘Programmering’ tenslotte roept vaak een hoop weerstand op. Het verwijst naar de reeds aanwezige conditionering van onze gedachten en daaruit voortvloeiende handelingen. Als je je bewust wordt van je ‘automatische piloot’, kan je deze ook even uitzetten. Om zo je gedachten te re-organiseren, en beter te functioneren in het leven.


Ons brein is van nature voortdurend bezig met opslaan, verbanden leggen en conclusies trekken. En soms kunnen negatieve ervaringen tot conclusies leiden die hele delen van het leven als het ware uitsluiten. Het brein heeft daar een ‘no-go area’ van gemaakt. Bijvoorbeeld een slechte ervaring leidt er toe dat we nooit meer naar Frankrijk willen. Of niet meer de dansvloer op durven. Of dat spreken voor een groep heel stressvol voor je is geworden.

Veel basale conclusies over het leven trekt het brein in een vroege periode, waar je geen bewust geheugen meer van hebt. Dan weet je dus niet meer hoe het komt dat je in bepaalde situaties zo reageert als je doet. Eén toepassing van NLP is los te komen van (onbewuste) blokkades en patronen in het denken die tot vervelende situaties leiden. Zodat je weer nieuwe keuzevrijheid gaat ervaren.


alle leven streeft naar volle wasdom

Sundayschool